Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Właściciel sklepu zbiera wyłącznie dane niezbędne do skutecznego świadczenia oferowanych przez siebie usług.

Administratorem danych jest Właściciel sklepu.

Dane zbierane są dobrowolnie za pomocą formularzy dostępnych na stronie sklep-puszek.pl i wszystkich jego podstronach.

Część informacji o użytkownikach pobierana jest za pośrednictwem kont społecznościowych (Facebook lub Google+). Są one wykorzystywane tylko wtedy, kiedy użytkownik zdecyduje się na logowanie za ich pośrednictwem.

Jedyne dane jakie pobierane są przez stronę z konta społecznościowego w przypadku zalogowania za jego pomocą to imię i nazwisko, adres oraz kontakt (telefon i adres email).

Żadne dane nie są zbierane bez wiedzy użytkownika.

Wszelka interakcja z danymi użytkownika odbywa się za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzeci i chroniona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz jest ona chroniona prawnie. Dane te nie będą udostępniane w żaden inny sposób niż tylko wynikający z celu działalności Sklepu.

Właściciel sklepu nie odpowiada za autentyczność i zgodność danych podanych przez Klienta, nie mogąc ich w pełni zweryfikować.

Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, modyfikowania ich, edytowania oraz usunięcia. Klient dane modyfikować może sam za pomocą Platformy Sklepu. O ewentualną modyfikację lub edycję danych można ubiegać się też drogą mailową kontaktując się z Administratorem lub Właścicielem Sklepu. Skasowanie konta i danych osobowych Klienta wymaga kontaktu z Administratorem lub Właścicielem Sklepu (dane kontaktowe na górze Regulaminu). Wszystkie dane (poza adresem IP) usuwane są na stałe i bezpowrotnie. Część danych może być przez pewien czas przetwarzana na potrzeby rozliczenia wykonanych usług (do czasu ich rozliczenia).

Klient korzystając ze strony Sklepu akceptuje obecność na jego dysku plików Cookies, których obecność oznajmia komunikat pojawiający się przy każdym rozpoczęciu nowej sesji na stronie. Ich zapisywanie na dysku prywatnym można regulować z poziomu ustawień przeglądarki.

Polityka Prywatności jest zarazem Polityką Bezpieczeństwa administratora danych użytkowników strony.