Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu Puszek Zoologiczny

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.      Właścicielem sklepu internetowego Sklep-Puszek.pl oraz wszystkich związanych z nim domen jest firma SPPL Piotr Czauderna, ul Górzysta 43 18-400 Giełczyn, NIP: 7182091726, REGON: 365387996.

2.      Kontakt z Właścicielem sklepu możliwy jest w dni robocze w godzinach od 9-17 pod numerem telefonu 881 054 470, stale pod adresem mailowym kontakt@sklep-puszek.pl. Adres korespondencyjny – Górzysta 43, 18-400 Giełczyn.

 

§ 2 Definicje

1.      Sklep – sklep internetowy Sklep Puszek Zoologiczny dostępny pod adresem www.sklep-puszek.pl.

2.      Platforma Sklepu – interaktywny interfejs Sklepu umożliwiający zapoznanie się przez Klienta z ofertą, założenie konta i złożenie zamówienia.

3.      Właściciel sklepu, sprzedający, sprzedawca – firma SPPL Piotr Czauderna, o której mowa w punkcie 1 postanowień ogólnych poniższego regulaminu.

4.      Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną lub osoba, jednostka nieposiadająca zdolności prawnej, ale której zdolność prawną przyznaje odpowiednia ustawa.

5.      Płatność za pobraniem – płatność uiszczana kurierowi przy odbiorze przesyłki.

6.      Cookies – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

§ 3 Zakres świadczonych usług

1.      Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu, którego wynikiem jest zawarcie umowy sprzedaży oraz jej realizacja (umowa zawierana jest na czas nieokreślony). 

2.      Właściciel sklepu świadczy usługę Newsletter informacyjny – jest to cykliczna wysyłka prowadzona drogą mailową, dostarczana do Klientów, którzy zgodzili się otrzymywać taką wysyłkę. Newsletter zawiera informacje handlowe, poradniki oraz inne treści związane z tematyką produktową sklepu.

3.      Właściciel sklepu umożliwia Klientowi wsparcie instytucji pożytku publicznego wspierające, chore, zaniedbane i bezdomne zwierzęta oraz organizacje walczące o prawa zwierząt.  

4.      Właściciel sklepu prowadzi konsultacje i doradztwo w zakresie opieki oraz hodowli zwierząt domowych i zagrodowych.

5.      Klient zakupu może dokonać na dwa sposoby – rejestrując konto użytkownika i zapisując swoje dane w Sklepie na stałe, lub jednorazowo nie posiadając konta, podając wszystkie niezbędne dane do płatności i wysyłki jednorazowo.

6.      Regulamin dotyczy usług świadczonych na terenie Polski. W przypadku sprzedaży za granice kraju, warunki takiej sprzedaży ustalane są każdorazowo indywidualnie.

7.      Cennik dostawy, znajdujący się pod adresem www.sklep-puszek.pl/dostawy, stanowi część Regulaminu i jest załącznikiem do Regulaminu.

§ 4 Warunki świadczenia usług

1.      Aby skutecznie korzystać z funkcjonalności, jakie udostępnia Sklep należy posiadać:

·        Komputer wyposażony w przeglądarkę IE10 lub nowszą, Edge (każda wersja), Chrome 26 lub nowszą, Firefox 22 lub nowszą, Opera 15 lub nowszą, Safari 6 lub nowszą (każda przeglądarka musi mieć włączoną obsługę Java Script),
urządzenie mobilne z systemem iOS 5 lub nowszym lub urządzenie mobilne z systemem Android 4 lub nowszym.

·        Aktywny adres e-mail.

2.      Klient korzystając ze strony Sklepu akceptuje obecność na jego dysku plików Cookies, których obecność oznajmia komunikat pojawiający się przy każdym rozpoczęciu nowej sesji na stronie. Ich zapisywanie na dysku prywatnym można regulować z poziomu ustawień przeglądarki.

§ 5 Zawieranie umowy kupna i sprzedaży

1.      Rejestracja na Platformie Sklepu jest dobrowolna.

2.      Rejestracja nie jest niezbędna, aby korzystać z możliwości kupna przedmiotów za pośrednictwem Strony.

3.      Rejestracja wymaga podania:

·        Aktywnego adresu,

·        Utworzenia hasła,

·        Podania imienia i nazwiska,

·        Danych teleadresowych (adresu zamieszkania, adresu dostawy, danych kontaktowych – numeru telefonu)

·        Danych firmy – NIP, adres siedziby firmy, imię i nazwisko właściciela (w przypadku kiedy kupującemu zależy na uzyskaniu faktury Vat).

4.      Zakazane jest podawanie w procesie rejestracji lub kupna danych nieprawdziwych. Jakiekolwiek przesłanki znamionujące dopuszczenie się takiego czynu skutkują natychmiastowym usunięciem konta oraz anulowaniem złożonego zamówienia.

5.      Usunięcie konta wymaga kontaktu z pracownikiem strony (kontakt telefoniczny lub mailowy, tożsamy z namiarami do Właściciela sklepu).

6.      Właściciel, kierując się względami bezpieczeństwa, dbałością o sprawności działania strony, podejrzeniami co do prawdziwości danych Klienta lub innymi względami, może nie zgodzić się na rejestrację konta lub skasować konto zarejestrowane w Sklepie.

7.      Właściciel, w uzasadnionych przypadkach może zablokować IP klienta, który w rażący sposób narusza regulamin lub dobro sklepu.

8.      Wszelkie działania Klienta sprzeczne z regulaminem i celem funkcjonowania Sklepu, wszelka działalność nieobyczajna i krzywdząca, działalność mająca znamiona przestępstwa, lub przesłanki o możliwości popełnienia takich czynów, kwalifikują się do usunięcia konta, zablokowania możliwości rejestracji lub zablokowania IP, ograniczając dostęp do Strony. W skrajnych przypadkach podjęte będą kroki skutkujące ingerencją odpowiednich organów ścigania.

§ 6 Zawarcie umowy sprzedaży – warunki

1.      Umowa zawierana jest między Sprzedającym a Klientem (zarówno zarejestrowanym jak i niezarejestrowanym) za pośrednictwem Platformy Sklepu.

2.      Niezarejestrowany klient każdorazowo zgadza się na Regulamin oraz Politykę Prywatności obowiązujące w Sklepie.

3.      Informacje o towarach oraz podane ceny, prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.      Wszystkie ceny podane na Platformie Sklepu zawierają podatek VAT oraz są podane w walucie Polski Złoty. Koszty przesyłki nie są częścią ceny produktów.

5.      Sprzedawca zastrzega możliwość niezgodności danych prezentowanych na stronie z faktycznymi stanami magazynowymi. W takim przypadku pieniądze przelane na konto Sklepu zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi. Po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem możliwe jest też wypracowanie alternatywnego rozwiązania (częściowa realizacja zamówienia oraz częściowy zwrot przelanych środków).

6.      Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany cen oraz wycofywania towarów z oferty Sklepu.

7.      Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną jak i sprzedaż hurtową.

8.      Zawarciem umowy jest złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Platformy Sklepu lub telefonicznie (w godzinach funkcjonowania infolinii) oraz akceptacja zamówienia przez Sprzedającego.

9.      Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu przycisku „Płacę teraz z PayU”, „Zapłać za pomocą PayPal” lub „Potwierdź zamówienie”.

10.  W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca w terminie do 5 dni roboczych kontaktuje się z klientem w celu zaakceptowania umowy, poinformowania o jej odrzuceniu lub zaprezentowania umowy alternatywnej (w przypadku niemożności zrealizowania pełnego zamówienia). Po upływie 5 dni i braku wiążących deklaracji z którejkolwiek ze stron, umowę uważa się za nieważną. Klienta po zapoznaniu się z kontrofertą ma 2 dni na jej akceptację. Kontakt odbywa się drogą mailową lub telefonicznie.

11.  Koszty przesyłki obciążają Klienta, chyba że Sprzedawca składając ofertę deklaruje częściowe lub całościowe pokrycie kosztów wysyłki.

12.  Sprzedający deklaruje możliwość zmiany danych dostawy oraz treści zamówienia nawet po zawarciu umowy sprzedaży, aż do momentu nadania przesyłki.

13.  Sprzedawca pozostawia sobie prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia.

14.  Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

15.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pojawiające się z winy pośrednika wysyłki towaru.

§ 7 Wypowiedzenie umowy (zwrot)

1.      Zwrot towaru możliwy jest w ciągu 14 dni od daty doręczenia towaru do Klienta (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Podstawą uznania zwrotu towaru jest wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podpisanego własnoręcznie przez kupującego, na adres kontakt@sklep-puszek.pl (liczy się data wysłania oświadczenia). Prawo do zwrotu przysługuje niezależnie od wybranej formy płatności. W przypadku większego opóźnienia Sprzedawca kontaktuje się z Klientem oraz informujemy o przyczynach opóźnienia.

2.      Zwrotowi nie podlegają:

·        towary robione na specjalne zamówienie,

·        towary żywe,

·        towary szybko psujące się lub towary z krótkim terminem przydatności,

·        towary dostarczane w szczelnie zamkniętych opakowaniach po ich rozszczelnieniu lub otwarciu.

3.      Zwrotowi podlega towar nieużywany, pozostający w nieuszkodzonym opakowaniu. Zwrócony towar należy dostarczyć niezwłocznie po akceptacji zwrotu - przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie firmy. Ewentualne koszty wysyłki ponosi klient. Towar należy dostarczyć nie później niż w przeciągu 14 dni od złożenia oświadczenia (liczy się data nadania). Po tym terminie oświadczenie o chęci zwrotu towaru uznaje się za nieważne.

4.      Klient odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie przesyłki i przygotowanie paczki do bezpiecznego transportu.  

5.      Pieniądze za zwracany towar zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu towaru i jego oględzinach. Zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta, punktem 4. "konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy". W związku z tym w przypadku zmniejszenia wartości zwracanego towaru ewentualne koszty poniesionych strat zostaną odliczone od zwracanej sumy za zakupiony towar.

6.      Pieniądze zwracane są na konto klienta, z którego dokonana była płatność lub innych rachunek bankowy, wskazany przez klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7.      Wraz z sumą zwracaną za oddawany towar zwracana jest też równowartość najtańszej możliwej formy dostawy dostępnej klientowi w czasie dokonywania zakupów.

8.      Towar odsyłany w trybie „za pobraniem” nie będzie odbierany przez Sprzedającego.

§ 8 Reklamacja

1.      Klient ma możliwość skorzystać z prawa do reklamacji zakupionego produktu (zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).

2.      Klient w pierwszej kolejności ma prawo zażądać bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu w ramach ochrony gwarancyjnej. Dopiero kiedy te opcje okażą się niemożliwe do zrealizowania, Klient może zażądać zwrotu pieniędzy (lub negocjować rabat za nabyty towar).

3.      Każdy produkt sprzedawany w Sklepie objęty jest gwarancją producenta i dostarczany z odpowiednimi poświadczeniami takowej gwarancji. Długość okresu gwarancyjnego różni się w zależności od producenta.

4.      Wniosek o reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres kontakt@sklep-puszek.pl. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem Pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów odbioru przesyłki i dalszego procedowania.

5.      Klient odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie przesyłki i przygotowanie paczki do bezpiecznego transportu.  

6.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta (imię, nazwisko, ewentualnie nazwę firmy), numer zamówienia wraz z datą zakupu oraz szczegółowy opis wady (dodatkowo pomocne i przyspieszające proces reklamacji będą zdjęcia lub inne multimedia obrazujące wykrytą wadę).

7.      Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i jej przyjęcie lub odrzucenie.

§ 9 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

1.      Klient zobowiązany jest dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć prywatne dane logowania i dostępu do konta Klienta.

2.      Odpowiedzialność za aktualizację oraz poprawność danych Klienta leży po stronie Klienta.

3.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie rejestracji lub składania zamówienia. Wszelkimi kosztami związanymi z ponownym nadaniem paczki lub zmianą zamówienia będzie obciążony Klient.

4.      Klientowi nie wolno zamieszczać na stronie treści łamiących prawo (między innymi prawo autorskie).

5.      Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do przerwania ciągłości funkcjonowania sklepu na czas konserwacji lub zmian w funkcjonalności sklepu.

§ 10 Płatności

1.      Platforma Sklepu umożliwia płatności w formie:

·        Szybki przelew lub karta płatnicza za pomocą systemu PayU,

·        Szybki przelew lub karta płatnicza za pomocą systemu PayPal,

·        Płatność kurierowi przy odbiorze (tzw. „za pobraniem”),

·        Przelew na rachunek bankowy (tzw. „płatność w okienku”) – dane do przelewu: SPPL Piotr Czauderna, ul Górzysta 43 18-400 Giełczyn, nr konta: 28 1020 5558 0000 8702 3161 7030 (w przypadku tego typu płatności towar wysyłany jest po wpłynięciu środków na konto).

2.      Klient wybierając poszczególne formy płatności wyraża zgodę na regulamin pośrednika płatności.

§ 11 Polityka prywatności

1.      Właściciel sklepu zbiera wyłącznie dane niezbędne do skutecznego świadczenia oferowanych przez siebie usług.

2.      Administratorem danych jest Właściciel sklepu.

3.      Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4.      Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzeci i chroniona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz jest ona chroniona prawnie. Dane te nie będą udostępniane w żaden inny sposób niż tylko wynikający z celu działalności Sklepu.

5.      Właściciel sklepu nie odpowiada za autentyczność i zgodność danych podanych przez Klienta, nie mogąc ich w pełni zweryfikować.

6.      Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, modyfikowania ich, edytowania oraz usunięcia. Klient dane modyfikować może sam za pomocą Platformy Sklepu. O ewentualną modyfikację lub edycję danych można ubiegać się też drogą mailową kontaktując się z Administratorem lub Właścicielem Sklepu. Skasowanie konta i danych osobowych Klienta wymaga kontaktu z Administratorem lub Właścicielem Sklepu (dane kontaktowe na górze Regulaminu). Wszystkie dane (poza adresem IP) usuwane są na stałe i bezpowrotnie. Część danych może być przez pewien czas przetwarzana na potrzeby rozliczenia wykonanych usług (do czasu ich rozliczenia).

7.      Usunięcie danych Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.

8.      Polityka Prywatności jest zarazem Polityką Bezpieczeństwa administratora danych użytkowników strony.

9.      Polityka prywatności (http://sklep-puszek.pl/polityka-prywatnosci) jest załącznikiem do Regulaminu Sklepu i jest jego częścią.

§ 12 Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego (w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw o prawach konsumenta).

2.      O wszelkich zmianach w Regulaminie Klient zostanie odpowiednio poinformowany, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.

3.      Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2016 roku.