Zwrot i Reklamacja

ZWROTY

Zwrot towaru możliwy jest w ciągu 14 dni od daty doręczenia towaru. Podstawą uznania zwrotu towaru jest wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podpisanego własnoręcznie przez kupującego, na adres kontakt@sklep-puszek.pl (liczy się data wysłania oświadczenia). Prawo do zwrotu przysługuje niezależnie od wybranej formy płatności. Zwrotowi nie podlegają:

  • towary robione na specjalne zamówienie,
  • towary żywe,
  • towary szybko psujące się lub towary z krótkim terminem przydatności, 
  • towary dostarczane w szczelnie zamkniętych opakowaniach po ich rozszczelnieniu lub otwarciu.

Zwrotowi podlega towar nieużywany, pozostający w nieuszkodzonym opakowaniu. Zwrócony towar należy dostarczyć niezwłocznie po akceptacji zwrotu - przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie firmy. Ewentualne koszta wysyłki ponosi Klient. Towar należy dostarczyć nie później niż w przeciągu 14 dni od złożenia oświadczenia (liczy się data nadania). Po tym terminie oświadczenie o chęci zwrotu towaru uznaje się za nieważne. 

Pieniądze za zwracany towar zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu towaru i jego oględzinach. Zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta, punktem 4. "konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy". W związku z tym w przypadku zmniejszenia wartości zwracanego towaru ewentualne koszty poniesionych strat zostaną odliczone od zwracanej sumy za zakupiony towar. 

Klient odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie przesyłki i przygotowanie paczki do bezpiecznego transportu. 

Pieniądze zwracane są na konto Klienta, z którego dokonana była płatność lub innych rachunek bankowy, wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 

Do kosztów zwracanego towaru doliczana jest suma płatności za najtańszą możliwą formę dostawy dostępną Klientowi w czasie dokonywania zakupów. 


REKLAMACJE

Klient ma możliwość skorzystać z prawa do reklamacji zakupionego produktu. Klient w pierwszej kolejności ma prawo zażądać bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu w ramach ochrony gwarancyjnej. Dopiero kiedy te opcje okażą się niemożliwe do zrealizowania, Klient może zażądać zwrotu pieniędzy (lub negocjować rabat za nabyty towar). 

Każdy produkt sprzedawany w Sklepie objęty jest gwarancją producenta i dostarczany z odpowiednimi poświadczeniami takowej gwarancji. Długość okresu gwarancyjnego różni się w zależności od producenta. 

Wniosek o reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres kontakt@sklep-puszek.pl. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem Pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów odbioru przesyłki i dalszego procedowania. 

Klient odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie przesyłki i przygotowanie paczki do bezpiecznego transportu. 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta (imię, nazwisko, ewentualnie nazwę firmy), numer zamówienia wraz z datą zakupu oraz szczegółowy opis wady (dodatkowo pomocne i przyspieszające proces reklamacji będą zdjęcia lub inne multimedia obrazujące wykrytą wadę). 

Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i jej przyjęcie lub odrzucenie.